Embedding has been disabled for this game
Closes in 9

Login

Instructions

Piltangenter för att styra.

Mellanslag för att slänga svärdet.

Eller använd knapparna som finns i spelet.