Embedding has been disabled for this game
Closes in 9

Login

Instructions

WSAD lub strzałki - poruszanie się

myszka - celowanie i strzelania

E - pole ochronne